ΗΠΑ κατέλαβαν μέχρι σήμερα 200.000 bitcoins μέχρι σήμερα, οι συνολικές κατασχέσεις ανέρχονται σε 453.000

ΑΝΑΛΗΨΗ

  1. Η συνολική ποσότητα κατασχεθέντων ή κατασχεθέντων bitcoins είναι σήμερα σχεδόν 453.000, περίπου 2.6% της συνολικής κυκλοφοριακής παροχής
  2. Το 85,6% αυτού του ποσού προέρχεται μόνο από δύο περιπτώσεις – το Road Silk και το SELEC
  3. Η αμερικανική κυβέρνηση κατέχει σήμερα τουλάχιστον 4.100 BTC, αλλά πιθανότατα δεν υπερβαίνει τις 10.000 BTC
  4. Οι κατασχέσεις στις ΗΠΑ ανέρχονται σε περίπου 198.000 bitcoins από τουλάχιστον 100 διαφορετικές ομοσπονδιακές ποινικές, αστικές και διοικητικές υποθέσεις
  5. Οι ΗΠΑ πούλησαν την πλειοψηφία των κατασχεθέντων bitcoins για 151 εκατομμύρια δολάρια. Κατά μέσο όρο, η κυβέρνηση πώλησε κάθε κατασχεμένο bitcoin για $ 780

Συνεχίστε την ανάγνωση του «ΗΠΑ κατέλαβαν μέχρι σήμερα 200.000 bitcoins μέχρι σήμερα, οι συνολικές κατασχέσεις ανέρχονται σε 453.000»