Η Mastercard θέλει να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,για μια κλασματική τράπεζα κρυπτοαξιολόγησης.

Continue reading “Η Mastercard θέλει να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,για μια κλασματική τράπεζα κρυπτοαξιολόγησης.”

Οι ρυθμιστικές Αρχές USA”θα μπορούσαν” να εγκρίνουν την έναρξη των συναλλαγών BTC την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου

Continue reading “Οι ρυθμιστικές Αρχές USA”θα μπορούσαν” να εγκρίνουν την έναρξη των συναλλαγών BTC την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου”